Činnost

 • Demoliční práce, demolice objektů
 • Stavební práce v oblasti pozemního stavitelství
 • Sanační práce v oblasti dopravního stavitelství
 • Výstavba parkovacích ploch a technické infrastruktury
 • Rekonstrukce a opravy budov
 • Výstavba parků a pochozí komunikace
 • Výstavba železobetonových stěn
 • Opravy opěrných zdí
 • Zajišťování a likvidace starých důlních děl, kaverny a lomů
 • Otevírka a průzkum důlních děl
 • Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů
 • Sanační práce podzemních prostorů
 • Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin
 • Zvláštní zásahy do zemské kůry