O společnosti

Společnost SG-SANACE s.r.o. byla založena 14. června 2004 v Litoměřicích.
 

Prvního září 2010 tato společnost změnila svého majitele. Tím se SG-SANACE s.r.o. staly společností, která s ohledem na schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory se odborně posunula a mohla začít řešit technické a technologické problémy staveb na vysoké úrovni. Při výstavbě jsme kladli velký důraz na použitých kvalitních materiálů a kvalitu provedených prací a díky dokonalé organizaci výstavby pod vedením našich kvalifikovaných pracovníků jsme zajistili průběh výstavby přesně odpovídajícím požadavkům.

Společnost SG-SANACE s.r.o. realizovala úspěšně mnoho zakázek a začala rozšiřovat své portfolio v oblasti pozemních komunikací.                                                                                                                             Prezentace těchto zakázek naleznete v sekci REFERENCE 

Dnes se společnost SG-SANACE s.r.o. z oblasti stavebnictví zcela vymanila a díky získaným zkušenostem se od roku 2019 specializuje pouze na služby v oblasti pozemních komunikací a dopravně inženýrského stavitelství.                                                                                                                             Provádíme odborné kontroly komunikací, stavební dozory TDI / TDS, běžné, hlavní a mimořádné prohlídky sinic I. třídy a dálnic. Dobře se orientujeme v oboru pozemních komunikací, zpracováváme informace, které přenášíme do digitální formy a dobře se orientujeme v zákoně 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.