O společnosti

Společnost byla založena 14. června 2004 v Litoměřicích. 01. září 2010 tato společnost změnila svého majitele. Tím se SG-SANACE s.r.o. staly společností, která s ohledem na schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory řeší technické a technologické problémy staveb na vysoké úrovni.

SG-SANACE s.r.o. se v současnosti zaměřuje jak na realizaci stavebních zakázek v oblasti geologie, sanační geologie, ale zároveň se zvyšuje podíl zakázek na výstavbě občanských a průmyslových staveb. Díky finančnímu vstupu společnosti EUROPEAN s.r.o. se například otevřela cesta k realizaci stavebních zakázek a projektů v oblasti elektrotechnologie.

V rámci projekčních a inženýrských služeb zajišťujeme řešení šité na míru dle potřeb našich zákazníků od studijních rozborů, projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, realizační a výrobní dokumentace až po vlastní realizaci formou „na klíč“. V rámci těchto projektů nabízíme komplexní inženýrskou činnost, tzn. od zajištění všech stanovisek správců inženýrských sítí, vlastníků infrastruktur, pozemků atd. až po podání žádostí o územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

Do současnosti společnost SG-SANACE s.r.o. realizovala úspěšně mnoho zakázek a rozšiřovala své portfolio, zejména v oblasti stavebnictví. Prezentace těchto zakázek naleznete v sekci REFERENCE.

 .