Poskytované garance

SG-SANACE s.r.o., ručí za kvalitu prováděných prací včetně technického servisu. Dodané výrobky, materiály, jsou bez výjimky schváleny Technickým a zkušebním ústavem stavebním ČR a poskytuje na použité materiály a provedené práce záruku 24 měsíců ode dne dokončení a převzetí prací. V případě požadavku zákazníka jsme schopni zajistit nestandardní záruční podmínky.
Dojde-li v průběhu užívání díla k vadám, které nebylo možno při přejímacím řízení vytipovat, neprodleně zajistíme jejich bezplatné odstranění.
Společnost SG-SANACE s.r.o., je pro případ škod vzniklých při realizaci díla pojištěna do výše 5 mil. Kč