Inspekce silnic

Společnost SG-SANACE s.r.o. provádí inspekční činnost na silnicích I. třídy a dálnic v souladu se zákonem 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích respektive prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997 podle paragrafu §6 nařizuje správci komunikace provádět pravidelné prohlídky komunikací v daných intervalech podle jednotlivých kategorií tříd. 

SG-SANACE s.r.o.  provádí všechny typy předepsaných prohlídek, tzn. běžné, hlavní a mimořádné. Zároveň na požadavek investora provádí pasportizaci komunikace a jejího příslušenství (mosty, propustky, dopravní značení atd.). Správce komunikace má potřebná data dle zadání a na základě nich může z přehledné evidence dat využít informace k zadávání zhotovitelům k realizaci, určení rozsahu poškození pro posouzení následků dopravních nehod atd.

Inspektoři silnic SG-SANACE s.r.o. po dohodě s investory přebírají zadané práce na odstraňování nalezených závad (viz sekce Technický dozor) a tím mají přehled nad celkovým děním na spravovaných komunikací.
Dalším aspektem celého inspekčního systému je možnost vedení jakékoliv pasportizace součástí a příslušenství silniční komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. v součinnosti s prováděním mostních prohlídek. MOSTNÍ PROHLÍDKY

Inspektoři společnosti SG-SANACE s.r.o. jsou vybaveni potřebnými technologiemi jako je on-line GPS dispečerský systém, vozidla vybaveny výstražnými majáky a stroboskopy a příslušenstvím, které je zapotřebí v souladu s vykonávající čiností.
Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE