Inspekce silnic

Společnost SG-SANACE s.r.o. provádí inspekční činnost na silnicích I. třídy a rychlostních komunikací v souladu se zákonem 13/1997 Sb., Zákonem o pozemních komunikacích respektive prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997 podle paragrafu §6 nařizuje správci komunikace provádět pravidelné prohlídky komunikací v daných intervalech podle jednotlivých kategorií tříd. SG-SANACE s.r.o. mimo jiné, provádí všechny typy předepsaných prohlídek, tzn. běžné, hlavní a mimořádné. Zároveň na požadavek investora provádí pasportizaci komunikace a jejího příslušenství (mosty, propustky, značky atd.). Správce komunikace má potřebná data dle zadání a na základě nich může z přehledné evidence dat využít informace k zadávání zhotovitelům k realizaci, určení rozsahu poškození pro posouzení následků dopravních nehod atd. Inspektoři silnic SG-SANACE s.r.o. po dohodě s investory přebírají zadané práce na odstraňování nalezených závad (viz sekce Technický dozor) a tím mají přehled nad celkovým děním na spravovaných komunikací.
Dalším aspektem celého inspekčního systému je možnost vedení jakékoliv pasportizace součástí a příslušenství silniční komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. v součinnosti s prováděním mostních prohlídek (bude odkaz).
Inspektoři společnosti SG-SANACE s.r.o. jsou vybaveni potřebnými technologiemi jako je on-line GPS dispečerský systém, vozidla vybaveny výstražnými majáky atd.
Realizované zakázky naleznete v sekci REFERENCE