Reference

2021 – 2022

 • „Hlavní prohlídky silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v ÚK“ (12/2020 – 02/2022) = provádění hlavních prohlídek dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, obzvláště § 7 a to primárně při vedení nového, nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu a před skončením záruční doby
 • „Běžné prohlídky silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v ÚK“ (10/2021 – 06/2022) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Běžné prohlídky silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v ÚK“ (02/2021 – 08/2021) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6

2019 – 2020

 • „Běžné prohlídky dálnic a silnic I. třídy v ÚK“ (03/2020 – 09/2020) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Záchytný systém – tlumiče nárazu v Ústeckém kraji“ (10/2019 – 07/2020) = instalace bezpečnostních prvků na silnici I. třídy
 • „Zajištění běžný, hlavních, mimořádných a ostatních prohlídek na silnicích I. třídy v ÚK“ (05/2014 – 09/2019) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6

2016 – 2018

 • „K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově“ (04/201/ – 06/2018) = zemní a stavební práce
 • „Běžné prohlídky silnic – Středočeský kraj“ (01/2016 – 12/2016)

2014 – 2015

 • „Opravy chodníků lokalitách města Mostu v roce 2014 – Část 4 – ul. Josefa Suka bl. 509-511(03/2015 – 08/2015) = zemní práce
 • „Opravy chodníků v lokalitách města Mostu v roce 2014 – Část 1 – ul. Lomená, V Zahradách, SNP, Jožky Jabůrkové“ (09/2014 – 11/2014) = zemní a stavební práce
 • „Rekonstrukce zpevněných ploch – vnitroblok ul. Riegrova, Chomutov“ (07/2014 – 10/2014) = zemní a stavební práce

2012 – 2013

 • „Oprava oborních vrat a vstupů Obory Fláje – LS Litvínov“ (08/2013 – 12/2013) = zemní a stavební práce
 • „Sledování poruch a technického stavu součástí a příslušenství silnic I. třídy v ŮK“ (05/2012 – 10/2013) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Kontrola stavu silniční sítě v ÚK“ (05/2012 – 10/2013) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Zajištění prohlídek na R7“ (01/2013 – 09/2013) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Zajištění prohlídek na R63“ (01/2013 – 09/2013) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Běžné prohlídky silnic  – Středočeský kraj“ (08/2012 – 08/2013) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „I/13 Komořany – most ev. č. 13-036.1, výměna DMZ – TDI“ (11/2012 – 06/2013) = výkon TDI
 • „Zajištění každodenních prohlídek na R7 ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. (§6, Vyhláška č. 104/1997 Sb.) (05/2012 – 12/2012) = provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „I/9 Rekonstrukce propustku, konec obce Studánka u ČSPHM Benzina – TDI“ (11/2012 – 11/2012) = výkon TDI
 • „Demolice hospodářských objektů č. 5 a 6 v k.ú. Petrohrad“ (05/2012 – 08/2012) = zemní a stavební práce
 • „Sanace jam Milada I. č. 49, 50 a bez čísla + jam Petr a Pavel č. 253 a 254“ (06/2012 – 09/2012) = zemní a stavební práce
 • „I/13 Knínice, odbočka – rozvodna ČEZ – TDI“ (11/2012 – 11/2012) = výkon TDI
 • „I/9 Oprava komunikace – Studánka, stoupací pruhu – TDI“ (11/2012 – 11/2012) = výkon TDI
 • „I/13 Teplice, OK u Intersparu, propad vozovky“ (08/2012 – 08/2012) = vypracování projektové dokumentace včetně soupisu prací

2010 – 2011

 • „DISPEČERSKO KONTROLNÍ SYSTÉM“ (08/2006 – 09/2011) =  provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Oprava opěrné zdi Velké Březno – Lhota pod Pannou“ (06/2011 – 06/2011) = zemní a stavební práce
 • „I/8 Bořislav – sesuv svahu silničního tělesa, I. etapa = zajištění havarijního stavu, povodně“ (11/2010 – 04/2011) = zemní a stavební práce
 • „I/13 Děčín, opěrná zeď Č. Kladno – havarijní zásah“ (11/2010 – 12/2010) = zemní a stavební práce