Reference

 • „Běžné prohlídky dálnic a silnic I. třídy v ÚK (03/2020–09/2020) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Záchytný systém – tlumiče nárazu v Ústeckém kraji“ (10/2019-07/2020) 
 • „Zajištění běžný, hlavních, mimořádných a ostatních prohlídek na silnicích I. třídy v ÚK“ (05/2014-09/2019) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově“ (04/201/-06/2018) – zemní a stavební práce
 • „Běžné prohlídky silnic – Středočeský kraj“ (01/2016-12/2016)
 • „Opravy chodníků lokalitách města Mostu v roce 2014 – Část 4 – ul. Josefa Suka bl. 509-511(03/2015-08/2015)
 • „Opravy chodníků v lokalitách města Mostu v roce 2014 – Část 1 – ul. Lomená, V Zahradách, SNP, Jožky Jabůrkové“ (09/2014-11/2014) – zemní a stavební práce
 • „Rekonstrukce zpevněných ploch – vnitroblok ul. Riegrova, Chomutov“ (07/2014-10/2014) – zemní a stavební práce
 • „Oprava oborních vrat a vstupů Obory Fláje – LS Litvínov“ (08/2013-12/2013) – zemní a stavební práce
 • „Sledování poruch a technického stavu součástí a příslušenství silnic I. třídy v ŮK“ (05/2012-10/2013) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Kontrola stavu silniční sítě v ÚK“ (05/2012-10/2013) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Zajištění prohlídek na R7“ (01/2013-09/2013) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Zajištění prohlídek na R63“ (01/2013-09/2013) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Běžné prohlídky silnic  – Středočeský kraj“ (08/2012-08/2013) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „I/13 Komořany – most ev. č. 13-036.1, výměna DMZ – TDI“ (11/2012-06/2013) – výkon TDI
 • „Zajištění každodenních prohlídek na R7 ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. (§6, Vyhláška č. 104/1997 Sb.) (05/2012-12/2012) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „I/9 Rekonstrukce propustku, konec obce Studánka u ČSPHM Benzina – TDI“ (11/2012-11/2012) – výkon TDI
 • „Demolice hospodářských objektů č. 5 a 6 v k.ú. Petrohrad“ (05/2012-08/2012) – zemní a stavební práce
 • „Sanace jam Milada I. č. 49, 50 a bez čísla + jam Petr a Pavel č. 253 a 254“ (06/2012-09/2012) – zemní a stavební práce
 • „I/13 Knínice, odbočka – rozvodna ČEZ – TDI“ (11/2012 – 11/2012) – výkon TDI
 • „I/9 Oprava komunikace – Studánka, stoupací pruhu – TDI“ (11/2012-11/2012) – výkon TDI
 • „I/13 Teplice, OK u Intersparu, propad vozovky“ (08/2012-08/2012) – vypracování projektové dokumentace včetně soupisu prací
 • „DISPEČERSKO KONTROLNÍ SYSTÉM“ (08/2006-09/2011) – provádění běžných prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., Vyhláška č. 104/1997, §6
 • „Oprava opěrné zdi Velké Březno – Lhota pod Pannou“ (06/2011-06/2011) – zemní a stavební práce
 • „I/8 Bořislav – sesuv svahu silničního tělesa, I. etapa – zajištění havarijního stavu, povodně“ (11/2010-04/2011) – zemní a stavební práce
 • „I/13 Děčín, opěrná zeď Č. Kladno – havarijní zásah“ (11/2010-12/2010) – zemní a stavební práce