Záchytné systémy

Záchytné systémy na komunikacích se dělí na svodidlové systémy a tlumiče nárazu.

Svodidlové systémy jsou bezpečnostní zařízení u pozemních komunikací, jehož účelem je usměrnit vozidlo, nad nímž řidič ztratí kontrolu, tak, aby nespadlo mimo vozovku. Umisťuje se například tam, kde je vedle silnice sráz nebo překážka, na mostech a estakádách, na vnější straně zatáček, k ochraně chodců na chodníku atd., na silnicích vyšších tříd často i v delších souvislých úsecích.

Svodidla na pozemních komunikacích se nejčastěji umísťují na krajnici a nebo na římsu mostu tak, aby ochránila jedoucí vozidlo před nárazem do překážky nebo před pádem do hloubky. Dále aby byl před nárazem vozidla ochráněn majetek a zdraví občanů ( například ochrana chodců, budov, vodních toků, pitné vody, železnice apod. ). Způsob používání svodidel na silnicích předepisují technické podmínky (TP). Úroveň zadržení pro pozemní komunikace stanovuje TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích. Úroveň zadržení svodidla je ověřená nárazovou zkouškou dle normy EN 1317 část 2 a označuje se např. N1, H1, H2 nebo H3 (zádržnost systému). Dalšími důležitými parametry svodidel jsou pak také pracovní šířka, úroveň prudkosti nárazu nebo dynamický průhyb.

NABÍZÍME:

  • ocelové svodidlo VarioGuard H1, H2
  • dočasné svodidlo MiniGuard
  • otevírací svodidlo SAB
  • otevírací svodidlo VarioGate

Tlumiče nárazu jsou kategorií dopravního zařízení, která slouží v nebezpečných místech, dopravních stínech na odbočeních, k ochraně portálů návěstí a dalších překážek jako preventivní záchytný systém vozidel s účinností ochrany lidského zdraví a majetku. Všechny tlumiče TAU jsou vodicí, tzv. redirektivní.

Kotví se k povrchu vozovky chemickou kotvou a nevyžadují žádné přípravné stavební úpravy, ani opěrný betonový blok. Systém zasouvacích bočních svodnic a pneumatických válců umožňuje v případě potřeby levnou a rychlou reinstalaci pro další použití. Konstrukce je celokovová (žárově zinkovaná), tvořená kluznými rámy spojenými po obvodě klasickou třívlnnou svodnicí. Po nárazu dochází ke skládání svodnic, dle úrovně nárazu, k zadní části tlumiče postupným třením v průřezech svodnic. Tlumení kinetické energie napomáhají přídavné válce z umělé hmoty, které obsahují atmosferický vzduch a při mírném nárazu nedochází k poškození, ale pouze k prasknutí krycího sklíčka.

NABÍZÍME:

  • tlumiče nárazu TAU
  • tlumiče nárazu TAU TUBE Parallel
  • tlumiče nárazu TAU TUBE XLarge
  • tlumič nárazu ALPINA