Služby

 

  • Technický dozor silnic
  • Inspekce silnic
  • Technický dozor investora
  • Inženýrská činnost v oblasti výstavby
  • Projektování a navrhování objektů a zařízení prováděné hornickým způsobem
  • Prohlídky mostů

.